12 Χρόνια μαζί σας με το δικηγόρο και το Δικαστή

στο γραφείο και το δικαστήριο!!!

Πατήστε τον παρακάτω γαλάζιο σύνδεσμο για τη λήψη των υποδειγμάτων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ