ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ 

ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 10/2/2017

Μονομελές πρωτοδικείο Λασιθίου

Αποφ.7/2017

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

25/10/2016

Μονομελές πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 124/2016

Άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως του Ειρηνοδικείου η οποία είχε εισαχθεί να δικαστεί εσφαλμένως κατά την τακτική διαδικασία ενώ θα έπρεπε να έχει εισαχθεί να συζητηθεί με την διαδικασία μικροδιαφορών. Απαράδεκτη η άσκηση εφέσεως διότι έχει ασκηθεί κατά αποφάσεως μικροδιαφορών ακόμη και αν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δίκασε την αγωγή με την τακτική διαδικασία. Αντικείμενο της διαφοράς κάτω του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€). Η μόνη περίπτωση κατά την οποία θα επιτρέπονταν η προσβολή της πρωτόδικης αποφάσεως με το ένδικο μέσο της εφέσεως θα ήταν εάν η προσήκουσα διαδικασία που έπρεπε κατά νόμο να τηρηθεί πρωτοδίκως ήταν η τακτική διαδικασία και εσφαλμένα δεν εφαρμόστηκε. Δηλαδή αν η απόφαση είχε εκδοθεί κατ' εσφαλμένη διαδικασία όπερ και εδώ δεν συντρέχει. Απορρίπτει την έφεση.

23/9/2016

Διοικ.Πρωτοδικείο Καβάλας Απόφ.345/2015

Ακύρωση καταλογιστικής πράξης επιβολής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και πολλαπλών τελών σε βάρος Δήμου και Δημάρχου φερομένου ως υπαιτίου τέλεσης τελωνειακής παράβασης

6/9/2016

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΑΠΟΦ.9/2016

Κατά την απόφαση η επιδίωξή για ρύθμιση των χρεών μπορεί να συνιστά   καταστρατήγηση και καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του   νόμου σε βάρος των πιστωτών, αλλά και των συνεπών οφειλετών, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία

22/8/2016

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 734/2016

(υπομν) «Δίκη πιλότος» 

Την σημαντική αυτή απόφαση μας παραχώρησε ευγενικά η Δικηγόρος-Εργατολόγος Αθηνών Κα Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα

 14/7/2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕίΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦ 894/2016

Άκυρο το εννιαίο πρόστιμο για πλείονες παραβάσεις

λήψης εικονικών τιμολογίων

6/6/2016

MONOΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ασφαλιστικά μέτρα

Αριθμός Αποφ.60 /2016

Ανάκληση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης κατ’ αντιδικία όταν η τράπεζα καίτοι έχει χορηγήσει βεβαίωση εξοφλήσεως δεν παρίσταται στο Δικαστήριο για να συναινέσει στην άρση της προσημείωσης επειδή απαιτεί την προκαταβολή των εξόδων από τον δανειολήπτη.

12/5/2016

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Αριθμός Αποφ.22 /2016

ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5/5/2016

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμός Απόφασης 155-2013

Αποζημίωση αρραβωνιαστικιάς αλλοδαπού σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

25/4/2016

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία)

Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Αποφ.126/2016

 18/4/2016

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία)

Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Αποφ.64/2016 

8/4/2016

Ειρηνοδικείο Λαμίας (Ασφαλιτικά μέτρα)

Αριθμός απόφασης 143/2016

Ανατροπή κατάσχεσης σε ακίνητο η οποία επιβλήθηκε προ 22 ετών και ο υπέρ ου η κατάσχεση είναι πρόσωπο αγνώστου διαμονής

16/3/2016

ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 1247/2016

Δικαίωση δανειολειπτών με Δανειακή Σύμβαση

με ρήτρα Ελβετικό φράγκο

25/2/2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ

73/2012

ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕ

5/2/2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Απόφαση 17/2016

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΤΟΚΟΣ 6%

8/12/2015

Ειρηνοδικείο Νεμέας

Απόφαση 33/2015

Υπερχρεωμένα ν.3869/2010

Ρύθμιση οφειλών με προστασία κύριας κατοικίας

13/11/2015

Ειρηνοδικείο Ναυπλίου

Απόφαση 70/2015

Υπερχρεωμένα ν.3869/2010

Ρύθμιση οφειλών με ταυτόχρονη προστασία κύριας κατοικίας

2/11/2015

Τριμελές Εφετείο Λαμίας

Απόφαση 42/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ

27/10/2015

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας

Απόφαση 408/2015

Ασφαλιστικά μέτρα-Χρήση συνδρομητικής τηλεόρασης σε ΚΥΑ

15/9/2015

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Απόφαση 3312/2015

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου-Απαίτηση από διατροφή ενήλικων τέκνων

6/7/2015

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά

Απόφαση 3419/2014

Αρχή της Αναλογικότητας-Διοικητική Κύρωση-

Χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Λιμενικό

Σώμα

16/6/2015

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 

Απόφαση 538/2015

Αξιώσεις ασφαλιστικής εταιρείας υπό

ασφαλιστική εκκαθάριση

4/6/2015

Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής

Απόφαση 54/2014

Αναστολή εκτέλεσης απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για επιστροφή του συνόλου επιχορήγησης σε Α.Ε που υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο

 28/4/2015

Εφετείο Αθηνών

Απόφαση 5527/2014

Έμμισθη εντολή,δικαίωση σε αποζημίωση

δικηγόρου σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων 

10/4/2015

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφαση 163/2015

Δικαίωση δανειοληπτών σε δανειακή σύμβαση με ρήτρα ελβετικό φράγκο 

30/3/2015

Α.Π 2010/2014

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.Διάκριση από σύμβαση μίσθωσης έργου.Υπαγωγή της Αγροτικής Τράπεζας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως προς τις προσλήψεις προσωπικού.Διαδοχική σύμβαση εργασίας και συμβάσεις αορίστου χρόνου.

25/2/2015

ΑΕΠΙ-Δικαιώματα καλλιτεχνών-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

28/1/2015

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 144/2013 Μυστικότητα ΕΔΕ

5/1/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓEIONOMIKOY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

15/12/2014

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ

2/12/2014

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πρωτοδικείο Ρεθύμνου 283/2013

 17/11/2014

Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Απευθυντέα μονομερής δικαιοπραξία που μπορεί να γίνει και σιωπηρά. Πρέπει να παρατίθενται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά απ’τα οποία να προκύπτει η σαφής δήλωση της εργοδότριας περί καταγγελίας. Αντιφατικές και ασαφείς αιτιολογίες της εκκαλουμένης που παραβιάζουν τα άρθρα 167 ΑΚ και 667 ΑΚ.

24/10/2014

Ομαδικές απολύσεις και ατομικές συμβάσεις εργασίας

Πρωτοδικείο Λάρισας απόφαση 503/2014

14/7/2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κας Α. Καίσαρη,δικηγόρου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ 28/5/2014

 7/6/2014

Ν.4258/2014 Άρθρο 23

σχολιασμός Α.Παπαθανασόπουλος

Ακίνητα του Δημοσίου - Δημιουργία
Περιφερειακών Πάρκων περιβαλλοντικής
προστασίας και αξιοποίησης

29/4/2014

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

διαβάστε το πλήρες κείμενο

6/4/2014

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

διαβάστε το πλήρες κείμενο

22/3/2014

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

διαβάστε το πλήρες κείμενο

3/3/2014

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

διαβάστε το πλήρες κείμενο

6/2/2014

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ-ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

διαβαστε το πλήρες κείμενο

 31/1/2014

Εκτός υπηρεσίας ανάρμοστη και ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά.

διαβάστε το πλήρες κείμενο

25/1/14

Αναστολή πειθαρχικής διαδικασίας λόγω εν εξελίξει ανακριτικής διαδικασίας

διαβάστε το πλήρες κείμενο

3/9/13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Απόφαση ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  /24-5-2013

Οριστική παύση του υπαλλήλου λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων (άρθρο 107 παρ 1 εδάφιο ι ΥΚ)