Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  

10 Χρόνια μαζί σας με το δικηγόρο και το Δικαστή

στο γραφείο και το δικαστήριο!!!

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης κάντε κλικ

στο γαλάζιο τμήμα του τίτλου

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Απόφ. 13950/2022

Πραγματογνώμονας-Πραγματογνωμοσύνη

Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας(Εκουσία Δικαιοδοσία)

Απόφ.4/2023

Ανακοπή κατά την 92 ΠτΚ προς εξέλεγξη/επαλήθευση των πιστώσεων.
Αρμόδιο Δικαστήριο. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α’ του
Ν. 3198/1955, ήδη άρθρο 340 παρ. 2 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
(Π.Δ 80/2022), κάθε αξίωση μισθωτού για την καταβολή ή συμπλήρωση της
κατά τον ν. 2112 ή το β.δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 (και ήδη Κεφάλαιο Α' του
Δεύτερου Τμήματος του ανωτέρω Κώδικα) αποζημίωσης είναι απαράδεκτη,
εφόσον η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί εντός εξαμήνου, από τότε που αυτή
θα καταστεί απαιτητή, σε περίπτωση δε απροειδοποίητης καταγγελίας η
ημέρα αυτή συμπίπτει με την ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα η καταγγελία.
Απορρίπτει ανακοπή ως απαράδεκτη γιατί έχει ασκηθεί μετά την παρέλευση
της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.
3198/1955, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 279 και 280 ΑΚ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Απόφ. 163/23 Ασφαλιστικά Μέτρα

Αυτεπάγγελτη (χωρίς αίτημα διαδίκων)ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας τέκνου. 

Περίληψη: Το Δικαστήριο ρύθμισε την επικοινωνία του γονέα με τα τέκνα που διαμένουν με τον άλλο γονέα χωρίς να υπάρχει αίτημα, καθώς έκρινε ότι στο μείζον αίτημα της επιμέλειας περιλαμβάνεται και το έλασσον της επικοινωνίας.

Πρωτοδικείο Λαμίας 

Απόφ.208\23

Αγωγή κληρονόμου περί ακύρωσης συμφώνου συμβίωσης ως εικονικού κατά της αλλοδαπής συντρόφου του.

Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Απόφ.964\2021

Ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων από κοινού και εξίσου στους διαδίκους, καθορίζεται τόπος διαμονής των τέκνων και ορίζεται επικοινωνία στο 1/3. 

Πρωτοδικείο Λαμίας

Απόφ 587/2021

Βία κατά υπαλλήλων από κοινού. Επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένου πράγματος από κοινου. Αντίσταση από κοινού. Προμήθεια Ναρκωτικών Ουσιών από κοινού για ιδία χρήση (Παύει υφ όρον). Συνεκδίκαση υποθέσεων σε περίπτωση συνάφειας και συμμετοχής, εφόσον η συνεκδίκαση δεν προκαλεί βλάβη και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, προς εξάλειψη του κινδύνου έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων. Αυτοτελής ισχυρισμός Άμυνας. Απορρίπτεται ο ισχυρισμός στην ουσία. Για την υπέρβαση των ορίων της Άμυνας, διερευνάται η επικινδυνότητα και η ένταση της επίθεσης που δέχθηκε το θύμα από τον δράστη. Επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας από το αδίκημα Αντίστασης από κοινού σε Απείθεια (Παύει υφ’ όρον). Διαχρονικό δίκαιο. Ευμενέστερες οι διατάξεις αρ.309ΠΚ, 167ΠΚ του Ν.4619/2020. Στοιχεία που αξιολογούνται κατά το άρ.79ΠΚ, φια την επιμέτρηση της ποινής. Διαχρονικό δίκαιο άρ.94ΠΚ, άρ.99ΠΚ και μετατροπή της ποινής κατ άρ.82 ΠΚ.

Μον.Ανηλ.Πατρών

Απόφ.77/2020

Πρόεδρος: Αθανάσιος Τζιούμης

Εισαγγελέας: Ανδρομέδα Στεφανίδου 

Εξυβριση κατ’ εξακολούθηση από κοινού με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Αμφότερα σε βάρος ατόμου με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό (άρ.82ΑΠΚ, άρ.361παρ.1αΠΚ, άρ.381παρ.1ΠΚ). Επιβολή στους ανηλίκους που τέλεσαν πράξη του αναμορφωτικού μέτρου της θέσεώς τους υπό την υπεύθυνη επιμέλεια των γονέων τους. 

δικηγόροι Ρωξάνη - Ασημίνα Κολυροπουλου ΔΣΠ, Σπυρίδων Αποστολόπουλος ΔΣΠ