Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  

10 Χρόνια μαζί σας με το δικηγόρο και το Δικαστή

στο γραφείο και το δικαστήριο!!!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.:  Ο Επαναπροσδιορισμός των Υποθέσεων Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων Ν.3869/2010

2: . Πρώτη Προσέγγιση  των  Πτωχεύσεων Μικρού Αντικειμένου του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα