Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κομπολίτης Γρηγόριος, Ειρηνοδίκης
Νόμος υπ. αριθμ. 4745/2020 (ΦΕΚ A 214/06.11.2020)
Τροποποίηση του ν. 3869/2010- Προσθήκη άρθρων
4Α ως 4Κ / Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της
εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010
Ερμηνεία κατ’ άρθρο-Παρατηρήσεις επί των
νομοθετικών μεταβολών- Νομοθετικό καθεστώς
εκκρεμών υποθέσεων.
Αναστολή προθεσμιών λόγω
COVID-19 Προστασία της κατοικίας μετά την
κατάργηση του άρθρου 9 παρ. 2.
2η έκδοση
(ενημερωμένη και συμπληρωμένη έως τον
Ν.4812/2021,ΦΕΚ Α 110-30/6/2021)

Εξαντλημένο

Τριανταφύλλου Νικόλαος , Δικηγόρος Δρ. Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου και πληρωμής οφειλόμενων μισθωμάτων Ερμηνεία – Νομολογία - Υποδείγματα

ΠυλαρινόςΠαναγιώτης:

Μελέτες κτηματολογικού δικαίου I

Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6§2 Ν. 2664/1998, Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6§3 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΥΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Σελ.130 τιμή 18ευρώ