Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κομπολίτης Γρηγόριος, Ειρηνοδίκης
Νόμος υπ. αριθμ. 4745/2020 (ΦΕΚ A 214/06.11.2020)
Τροποποίηση του ν. 3869/2010- Προσθήκη άρθρων
4Α ως 4Κ / Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της
εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010
Ερμηνεία κατ’ άρθρο-Παρατηρήσεις επί των
νομοθετικών μεταβολών- Νομοθετικό καθεστώς
εκκρεμών υποθέσεων.
Αναστολή προθεσμιών λόγω
COVID-19 Προστασία της κατοικίας μετά την
κατάργηση του άρθρου 9 παρ. 2.
2η έκδοση
(ενημερωμένη και συμπληρωμένη έως τον
Ν.4812/2021,ΦΕΚ Α 110-30/6/2021)

Εξαντλημένο

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας:Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Ν.4738/2020,ΦΕΚ Α 207) Πρόλογος:Κασσαβέτης Δημ. Νικόλαος, Δικηγόρος

Εξαντλημένο

Οι Περιορισμοί στη χρήση μαρτύρων

Τριανταφύλλου Νικόλαος,Δικηγόρος Δρ.Πολιτικής Δικονομίας Α.Π.Θ

Οι περιορισμοί στη χρήση μαρτύρων κατά την απόδειξη των δικαιοπραξιών

Πρόλογος Νικολέττα Παισίδου,Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ

Σελ.330 τιμή 36 ευρώ

ΠυλαρινόςΠαναγιώτης:

Μελέτες κτηματολογικού δικαίου I

Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6§2 Ν. 2664/1998, Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6§3 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΥΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Σελ.130 τιμή 18ευρώ