Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  

10 Χρόνια μαζί σας με το δικηγόρο και το Δικαστή

στο γραφείο και το δικαστήριο!!!

Δασκαλοπούλου Φωτεινή , Ειρηνοδίκης Η ελεύθερη συμβίωση (Εκτός γάμου και συμφώνου συμβίωσης) Σε συγκριτική εξέταση

Δασκαλοπούλου Φωτεινή , Ειρηνοδίκης

Η ελεύθερη συμβίωση (Εκτός γάμου και συμφώνου

συμβίωσης) Σε συγκριτική εξέταση

Σελ. 188 τιμή 25 ευρώ

ΔΙΒΙΒΛΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εως το ν.4855/21 ΦΕΚ Α 215 12.11.2021
Περιλαμβάνει:Α) την Αιτιολογική έκθεση
Β) Κατ’ άρθρο ανάλυση ρύθμισης ν.4855/2021.
Πρόλογος 

Στενιώτη Μαργαρίτα,Εφέτης

Σελ.646 τιμή 30 ευρώ

Νέος Πτωχευτικός Κώδκας :Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Ν.4738/2020,ΦΕΚ Α 207) Πρόλογος:Κασσαβέτης Δημ. Νικόλαος, Δικηγόρος

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας:Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

(Ν.4738/2020,ΦΕΚ Α 207)

Πρόλογος:Κασσαβέτης Δημ. Νικόλαος, Δικηγόρος

Σελ.355 τιμή 30 ευρώ